0
Domov / Seznam opravil

Seznam opravil za samograditelje

Pomembna opravila, na katere je potrebno biti pozoren pri samostojni gradnji bazena.

 

Prenesite si dokument v Pdf obliki (164 K )

 

Izkop 

Izkop naj bo dovolj velik, da vam bo omogočal neovirano gibanje okoli bazena pri povezovanju cevnih instalacij. Predvideti je potrebno tudi prostor za strojnico, če bo ta ob bazenu. Globino izkopa prilagodite glede na želen zaključek bazenskega roba. PRIMER: za popolnoma vgrajen bazen globine 150 cm, katerega rob bo v enaki višini kot končna okolica, je globina izkopa 190 cm (20 cm utrjenega tampona, 20 cm betonska plošča, 150 cm višina bazenske stene).

 

 

Plošča

Plošča naj bo cca. 15 cm večja od zunanjih mer bazena. Peta, ki tako nastane, se uporabi namreč kot podlaga za cevne instalacije. Plošča mora biti ravna in gladka. Predvideti je potrebno tudi ploščo za strojnico, če bo ta ob bazenu. Okoli plošče speljite drenažno cev in ozemljitveni valjanec, katerega krak naj sega tudi v strojnico.

 

  

 

Talni odtok 

Talni odtok je potrebno vgraditi pred zalivanjem plošče z betonom. Paziti je potrebno, da se talni odtok med zalivanjem ne dvigne ali premakne. Obvezno je potrebno prelepiti navoje elementa talnega odtoka, da se le-ti med zalivanjem ne umažejo. Cev talnega odtoka je potrebno speljati v jašek v strojnici.

 

Jašek v strojnici 

Med zalivanjem plošče strojnice ne pozabite na jašek, v katerega pripeljete cev talnega odtoka. Iz jaška po možnosti speljite cev premera 100 ali 110 mm na prosti pad v kanalizacijo. Minimalna velikost jaška naj bo 40x40x25 cm.

 

Zidanje sten

Pazite, da stene iz stiropornih zidakov zalivate z betonom postopoma (po dve vrsti). Sproti preverjajte točnost mer, predvsem diagonale bazena. Ne pozabite na potrebno armaturo v stenah bazena.

 

Zidanje sten bazena Zidanje sten bazena Zidanje sten bazena 

 

Vgrajevanje elementov bazenske instalacije

Elemente vgradite po merah na priloženih skicah. Pričvrstite jih z montažno peno. Pazite, da je element v steni fiksen, preden se lotite zalivanja z betonom. Obvezno je potrebno prelepiti navoje elementov, da se le-ti med zalivanjem ne umažejo. V tej fazi se priporoča vgradnja vseh ostalih vgradnih elementov dodatne opreme (luč, protitok, masaže,…), v kolikor bi jih kdaj naknadno želeli dokončati.

 

   

 

Povezava elementov s cevmi do strojnice

Posebej pazite na pravilno izvedbo lepljenih spojev. Vsako spojno mesto obvezno očistite s čistilom. Dele cevi, kjer so rezane, zbrusite s finim brusnim papirjem ali brusno gobico in nato očistite s čistilom. Z lepilom namažite oba spojna dela in ju pritisnite skupaj. Spojno mesto je po cca. 10 sekundah neločljivo. Pri merjenju potrebne dolžine cevi vedno upoštevajte, da potrebujete na spoju 3 cm nadmere (spoj cev – fiting). Cevi od vgradnih elementov povežite do plošče in jih nato po plošči speljite do strojnice. Ko končate s cevno povezavo, preverite vsa spojena mesta še enkrat vizuelno in po možnosti opravite še tlačni preizkus. V kolikor je v bazenu predvidena luč, ne pozabite na povezavo kabla do strojnice.

 

Instalacije do strojnice

Ne pozabite na dovod potrebnih strojnih in električnih instalacij do strojnice bazena. Pri osnovni opremi bazena (filtracija) je potrebno v strojnico pripeljati električni kabel preseka 3x2,5 mm2 , na ločeni 16 A varovalki. Dovod ostalih instalacij je odvisen od vgrajene dodatne opreme (avtomatsko dopolnjevanje, protitok, toplotni izmenjevalec…).

 

Zasutje bazena

Zunanje dele sten zaščitite s čepasto folijo. Na cevi obvezno nasujte fin material (mivko ali pesek manjše granulacije) v debelini vsaj 20 cm. Ostalo nasutje je najbolje opraviti z drenažnim materialom, ki se zelo malo poseda. Zasutega terena NIKAKOR ne utrjujte strojno, saj lahko zaradi vibracij pride do poškodb cevnih instalacij.

 

 

Obdelava notranjih sten

Notranje stene morajo biti gladke in ravne. Pri bazenih zgrajenih iz stiropornih zidakov, stene obdelajte z armirno mrežico in lepilom (''demit fasade''). Pazite, da so stene po končni obdelavi gladke. Med obdelavo sten pazite, da ne poškodujete vgradnih elementov ali umažete navojev na vgradnih elementih. Elemente ustrezno zaščitite.

 

 

 

Strojnica bazena

Poskrbite, da bo strojnica dovolj velika za vse vgrajene naprave. Priporočamo, da je svetla mera strojnice vsaj 1,5x2,5 m. Ne pozabite na zračenje strojnice. Najlažja izvedba je dovod dveh cevi premera 100 ali 110 mm v strojnico (ena pri dnu, druga pod stropom strojnice). Na zgornjo cev je smiselno vgraditi ventilator. Običajen vstop v strojnico je iz vrha. Vhod naj bo velikosti vsaj 80x80 cm. Ne pozabite na iztok vode iz jaška v strojnici in dovod potrebnih strojnih ter elektroinstalacij.

 

  

 

Montaža filtrirne naprave 

Montažo izvajajte po priloženi funkcionalni shemi. Filtrirno napravo postavite na mesto, kjer bo najmanj ovirala gibanje v strojnici. Hkrati mora biti naprava dostopna. Ko najdete primerno mesto, se lotite povezave cevnih instalacij. Cevne instalacije so običajno narejene iz PVC cevi premera 50 mm. Spoji med posameznimi elementi se izvajajo s posebnim lepilom za PVC. Vsako spojno mesto obvezno očistite s čistilom. Dele cevi, kjer so rezane, zbrusite s finim brusnim papirjem ali brusno gobico in nato očistite s čistilom. Z lepilom namažite oba spojna dela in ju pritisnite skupaj. Spojno mesto je po cca. 10 sekundah neločljivo. Pri merjenju potrebne dolžine cevi vedno upoštevajte, da potrebujete na spoju 3 cm nadmere (spoj cev – fiting). Vse spoje po končanem lepljenju še vizualno preglejte.

 

 

Montaža folije

Po bazenskem robu namestite aluminjaste profile za pritrditev folije. Pazite, da robovi pri rezanju profilov ne ostanejo ostri. V vogalih profile namestite 5 mm od stene. Pred lepljenjem filca očistite tla in stene bazena vse umazanije. Stene in tla morajo biti pred lepljenjem suha. Filc lepite tako, da ga na spojih ne prelagate. Najprej nalepite filc po stenah, nato še po dnu. Ko je filc nameščen, previdno izrežite odprtine okoli vseh vgradnih elementov. Ne pozabite na namestitev tesnil na vse vgradne elemente. Montažno folijo enakomerno razgrnite po dnu bazena. Pazite, da je enakomerno oddaljena od vseh robov. Folijo pritrdite najprej na sredino vseh stranic in nato iz sredine proti vogalom. Ko je folija nameščena, nalijte max. 5 cm vode in zgladite vse gube po dnu. Namestite prirobnico talnega odtoka in izrežite odvečno folijo. Pred nameščanjem ostalih prirobnic naj bo v bazenu vsaj 40 cm vode. Prirobnice nameščajte previdno. Folijo izrežite šele, ko so pritrjeni vsi vijaki na prirobnici.

 

    Montaža bazenske folije Bazenska folija

 

Polnjenje bazena

Bazen napolnite malo čez polovico skimerjev. Pazite, da je v strojnici zaprt ventil talnega odtoka.

 

Polnjenje bazena Polnjenje bazena

 

 

Zagon filtrirne naprave

Pred zagonom filtrirne naprave spustite nekaj vode iz cevnega sistema v kanalizacijo, da se iz cevi izpere umazanija. Preverite vse ventile, da so pravilno odprti. Še posebej pazite, da sta popolnoma odprta ventila skimerjev in povratnih šob. Ventil talnega odtoka naj bo odprt za 1/3. Položaj 6-potnega ventila nastavite na pranje filtra in zaženite črpalko. Filter perite tako dolgo, da na iztoku priteče čista voda. Po tem postopku prestavite ventil še na izpiranje za cca.15 s. Med prestavljanjem položajev 6-potnega ventila črpalko OBVEZNO vedno izklopite. Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo filtrirne naprave!

 

 

 

Pomoč pri nakupu
02/80-50-430
E-pošta
Brezplačna dostava nad 49 €