Domov / Nagradna igra Ujemi trenutek

 

POGOJI in PRAVILA Facebook nagradne igre Ujemi trenutek v čarobnem svetu vode

 

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Stotinka d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 24. 6. do 20. 7. 2015 na Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/Bazeni.Stotinka.

 

Podjetje Facebook ni sponzor, ne podpira v kakršnikoli obliki oziroma ni povezano z nagradno igro. Vse informacije, ki jih uporabnik pošlje, prejme organizator nagradne igre.

 

 1. Pogoji

    Sodelujejo lahko vsi državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18. let. 
    Zaposleni in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja v nagradni igri.

Sodelovali bodo vsi, ki se bodo pridružili strani organizatorja in izpolnili navodila, ki jih aplikacija zahteva. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko organizator objavi njihovo ime iz profila na Facebook strani. Vsi udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji sodelovanja. S sodelovanjem se udeleženci avtomatsko prijavijo na prejem elektronskih obvestil organizatorja.

 

 1. Potek nagradne igre in izbira nagrajenca

Pogoj sodelovanja v nagradni igri predstavlja oddaja fotografije na temo »Ujemi trenutek v čarobnem svetu vode«. Sodelujoči oddajo fotografijo, kjer izvajajo aktivnost ob lastnem bazenu (skakanje v vodo, sončenje…) ali ob bazenu, katerega lastnik dovoljuje objavo v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za avtorske pravice poslanih fotografij. Sodelujoči se zavezujejo, da so oddane fotografije avtorsko delo. Sodelujoči dovoljuje organizatorju, da uporablja oddane fotografije za nadaljnje promocijske namene.

Med prvimi štirimi fotografijami, ki bodo prejele največ všečkov, bo strokovna komisija izbrala glavnega nagrajenca. Ostali trije sodelujoči bodo prejeli eno izmed ostalih nagrad, ki so vse iste vrednosti. Nagrajenci bodo izbrani do 24. 7. 2015 in bodo obveščeni preko elektronske pošte. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja.

 

Nagrade: 1x Sup Rip Tide in 3x Reflektor Cube LED

 

 1. Prevzem nagrade

Pred prevzemom nagrad, mora organizator s strani nagrajencev, v roku treh dni po razglasitvi, prejeti osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno številko). Posredovanje teh podatkov po elektronski pošti je pogoj za izročitev nagrad.

Nagrajenci morajo prevzeti nagrado v roku 14 dni od izbire nagrajenca. Nagrade je potrebno prevzeti osebno v salonu organizatorja na naslovu Kolodvorska ulica 25 a, 2310 Slovenska Bistrica. Prevzem nagrade po pošti ni mogoč, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. Nagrajenec dovoljuje objavo fotografije prevzemanja nagrade na Facebook profilu organizatorja.

 

 1. Davek in akontacija dohodnine

Organizator prevzame odgovornost plačila vseh davkov od nagrad (vključno z DDV). Prav tako, organizator odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, od vrednosti nagrade in obvesti nagrajenca o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Akontacijo dohodnine bo organizator odvedel v skladu z veljavnimi predpisi za vse nagrade in nagrajence. Potrebna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe mora nagrajenec poravnati sam.

 

 1. Odgovornost

  V primeru spora glede lastništva nagrad, organizator ne sprejema nobene odgovornosti. Organizator bo izročil nagrado osebi, katere podatki so bili vneseni ob prijavi na nagradno igro oziroma njenemu uradnemu pooblaščencu. Po izročitvi nagrade organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe pred in med uporabo nagrade. V primeru okoliščin, na katere ni moč vplivati, lahko organizator prekine nagradno igro in o tem obvesti vse udeležence ter ne odgovarja za kakršnokoli nastalo škodo. V primeru nedelovanja Facebook omrežja ali spletne pošte, organizator ne nosi nobene odgovornosti za posledice.
   
 2. Varovanje osebnih podatkov

  Osebni podatki sodelujočih bodo uporabljeni samo za potrebe nagradne igre (izročitev nagrad in plačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabil v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

 


Slovenska Bistrica, 22.06.2015

 

 

 

 

Telefon
02/80-50-430
E-pošta