Domov / Management rasti in razvoja 2017

Management rasti in razvoja 2017 - Nadgradnja poslovnih procesov za dvig konkurenčnosti

 

Z načrtovano izboljšavo poslovnih procesov bomo prenovili sistematizacijo poslovanja podjetja in nadgradili organizacijsko kulturo, kar bo zagotavljalo povečano konkurenčnost, dolgoročno učinkovito organizacijo poslovnih funkcij in procesov, pozitivno ter spodbudno delovno okolje ter motivirane in zavzete zaposlene. Hkrati bomo vzpostavili sistem upravljanja znanja kot enega strateških premoženj v podjetju in nadgradili sistem komuniciranja znotraj podjetja ter navzven.

 

 

Operacija izboljšave poslovnih procesov bo s strateškim načrtovanjem in ukrepanjem doprinesla k dvigu konkurenčnost podjetja na naslednje načine:

 

 • Hitrejša odzivnosti na interne in zunanje izzive, na potrebe trga (kupci, dobavitelji in ostali partnerji).
 • Lažje, uspešnejše in preprostejše bo poslovanje, ker bo sistemsko in strateško rešeno v skladu s potrebami načrtovane rasti ter razvoja podjetja.
 • Povečala se bo sodobnost poslovanja.
 • Večja bo usmerjenost na stranke.
 • Spodbudnejše in bolj motivacijsko delovno okolje in pozitivna klima v podjetju. Zaposleni bodo zadovoljnejši, ustvarjalnejši in bolj inovativni.
 • Večja bo učinkovitost pri vsakodnevnih procesih.
 • Večja bo optimizacija nabave blaga.
 • Bolj optimizirano bo finančno planiranje.
 • Krepila se bo prepoznavnost in stopnja zaupanja v blagovno znamko podjetja.
 • Pristnejša bo povezanost med zaposlenimi in vodstvom.
 • Jasno bodo definirane odgovornosti, pristojnosti in zadolžitve, kar bo omogočalo hitrejše odločanje.
 • Več časa bo za vodenje z navdihom in strateški razvoj.
 • Lažje grajenje odličnih odnosov z našim ključnim okoljem.
 • Večja bo pripravljenost zaposlenih in podjetja na spremembe, krizne situacije ter različne življenjske cikle podjetja.
 • Učinkoviteje bomo lahko upravljali neotipljivo in otipljivo premoženje.
 • Bolj sistematizirano in učinkovitejše bo tudi naše komuniciranje do vseh ključnih javnosti, še posebej naše produktno in prodajno komuniciranje.

 

*Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

  

Telefon
02/80-50-430
E-pošta